Kotao za rakiju - 40 L

Kotao za rakiju - 40 L

Bakreni kotao

Bakreni kotao se sastoji od posude i poklopca. Posuda je izrađena od bakrenog dna debljine 2,0 mm, plašta 0,8 mm te šilta za vodeno hlađenje od 1 mm. Poklopac je kompletno od bakra debljine 1 mm. Između posude i poklopca je žljeb za vodu koji se koristi za hermetičko zatvaranje. Pod pritiskom temperature garantira protok pare u cijev.

Ložište

Ložište je izrađeno kompletno od željeznog lima debljine 2,0 mm sa ručkama za nošenje, vratima, ovojnim pojačanjima, izlazom za dimnjak i sistemom za prevrtanje.

Hladnjak

Hladnjak je željezna bačva sa ovojnim pojačanjima, ručkama za nošenje, sigurnosnim ispustom, navojem za pipu i ugrađenom spiralom.

Volumen hladnjaka je 200 litara.

Napomena

Kotao i hladnjak se spajaju preko cijevi prevodnice koja se na kotao ili hladnjak montiraju mesinganim konusnim holenderima. Kotao je tvornički postavljen dau vodoravnom položaju, kada je kotao spojen sa bačvom na stalku preko cijevi prevodnice, ima 1,2 cm pada prema bačvi što osigurava kvalitetniju destilaciju.

Pošalji upit